حمام تاریخی پورناک


 حمام تاریخی روستای پورناک در داخل محدوده بافت روستایی پورناک از توابع شهرستان پلدشت واقع شده و حدود 200 سال قدمت داشته و مربوط به دوره قاجاریه می باشد.