فرماندار

 

   سرپرست فرمانداری شهرستان پلدشت

 

     آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی

بسمه تعالی

سوابق علمی و آموزشی و دانشگاهی

 1. دارای مدرک کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری(شاخه ای از علم شهرسازی)از دانشگاه تبریز(سراسری)،فارغ التحصیل سال 73
 2.  دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو ،فارغ التحصیل سال 86
 3. دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه ،فارغ التحصیل سال 95
 4. دانشجوی مقطع دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (در مرحله رساله دکتری)
 5. تلخیص کتابهای جهانسوم ، نیچه ، انتقال تکنولوژی  و در 5 صفحه َa4   وکسب مقام سوم در گروه سنی بزرگسالان
 6. تدریس قوانین و مقررات اداری و انضباطی( تخلفات اداری) و تکریم ارباب رجوع به کارکنان جدیدالاستخدام شهرداری ،دانشگاه پیام نور ، اداره کار و امور اجتماعی ماکوو همچنین کارکنان گمرگ بازرگان و کارمندان جدیدالاستخدام پلدشت
 7. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکودر رشته حقوق
 8. تحریرو تدوین  چند فقره مقاله علمی در زمینه های متعدد وچاپ و انتشار آن در روزنامه های محلی استان آذزبایجان غربی

سوابق مدیریتی

 1. معاون فرماندار شهرستان پلدشت از سال 93 تاکنون
 2. سرپرست بخشداری مستقل بخش ارس از توابع شهرستان پلدشت ازآذر سال 1396 تا آذرسال1397 با حفظ سمت معاونت
 3. سرپرست فرمانداری پلدشت از تاریخ 10 تیر 1400

سوابق اداری و اجرائی

رسته سیاسی

     1- کارشنا س امور سیاسی  وانتظامی بخشداری شوط (فرمانداری فعلی) از سال 1376 لغایت 13/6/81

    2-کارشناس امور سیاسی و انتظامی بخشداری پلدشت(فرمانداری فعلی)از سال 13/6/81 لغایت 6/12/86

    3-کارشناس مسئول امور سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرمانداری ماکو از تاریخ 6/12/86 لغایت 1393

رسته انتخابات

1- کارشناس مسئول ستاد انتخابات حوزه اصلی ماکو ( حوزه های فرعی شوط پلدشت چالدران آواجیق )در هشتمین  دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

 2-  کارشناس مسئول ستاد انتخابات حوزه اصلی ماکو ( حوزه های فرعی شوط  پلدشت چالدران آواجیق ارس قره قویون بازرگان) در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

3-کارشناس مسئول ستاد انتخابات حوزه اصلی ماکو در انتخابات دهمین و یازدهمین  دوره ریاست جمهوری

4- کارشناس مسئول ستاد انتخابات حوزه فرعی پلدشت در  دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

5-کارشنا س مسئول چهارمین دوره انتخابات شوراها ی اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در شهرستان ماکو

6- عضوهیئت  بازرسی انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ماکو شوط - پلدشت

7- عضو هیئت بازرسی  نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بخش پلدشت

8-عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و هیئت رئیسه مجمع امور صنفی ماکو

9-عضو انجمن نظارت بر انتخابات نظام دامپزشکی ماکو

10-عضو انجمن نظارت بر انتخابات شورای اجرائی جمعیت هلال احمر ماکو

11-عضو هیات اجرائی  انتخابات هیات مدیره  نظام پزشکی شهرستان ماکو

رسته اجتماعی

1-معاون فنی واجرائی شهرستانهای شوط ماکو- پلدشت در امر جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها (یارانه ها)

2-عضو کمسیون نظارت شهرستان ماکو

3-عضو کمسیون حمل و نقل شورای اسلامی شوط در دوره اول

4-عضویت در دوره اول شورای اسلامی بخش شوط

5 -کارشناس سازمانهای مردم نهاد فرمانداری ماکوحل اختلاف شوط در دوره اول

6-کارشناس مسئول تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ماکو شوط پلدشت بازرگان تا سال 87 و متعاقب انتزاع شهرستانهای شوط و پلدشت کارشناس مسئول تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ماکو وبازرگان 

رسته فنی

1- همکاری با کمسیون ماده 100 شهرداری محترم بازرگان و محاکم دادگستری شهرستانهای شوط و پلدشت و ماکو بعنوان خبره محلی

2-مسئول دفتر فنی بخشداری شوط از سال 76 لغایت 83

کارشناس حوادث غیر مترقبه بخشداریهای وقت شوط و پلدشت(فرمانداریهای فعلی)از سال 76 لغایت 85

کارشناس دفتر فنی فرمانداری ماکو در نیمه دوم سال85