معرفی معاون سیاسی

 

                          صادق حبیب زاده           معاون سیاسی  و  اجتماعی                                                                                          

 

 

سوابق علمی و آموزشی و دانشگاهی

 1. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکودر رشته حقوق
 2. کارشناس حقوق
 3. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
 4. کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری(شاخه ای از علم شهرسازی)
 5. تلخیص کتابهای جهانسوم ، نیچه ، انتقال تکنولوژی و هکذا تحریرو تدوین  چندین فقره مقالات علمی در زمینه های متعدد وچاپ و انتشار آن در هفته نامه های استان آذربایجان غربی

سوابق مدیریتی

 1. معاون فرماندار شهرستان پلدشت از سال 93 تاکنون
 2. سرپرست بخشداری بخش ارس از توابع شهرستان پلدشت از آذر سال 96 تا 26 آبان سال 1397 نزدیک به یکسال با حفظ سمت بعنوان معاون فرماندار  

سوابق مختصر اداری و اجرائی

             1- کارشناس مسئول امور سیاسی و انتظامی واجتماعی و انتخابات ریاست جمهوری،خبرگان رهبری،مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و حوادث غیر مترقبه و سازمانهای مردم نهادفرمانداری های شوط، پلدشت و ماکو در طول دوران خدمت

           2-مشاور حقوقی دهیاران منطقه و کارشناس مسئول تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ماکو شوط پلدشت بازرگان و همکاری با کمیسیون ماده 100 شهرداری بازرگان و محاکم دادگستری شهرستانهای شوط و پلدشت و ماکو بعنوان خبره محلی و عضویت در دوره اول شورای اسلامی بخش شوط و کمسیون های متعدد از قبیل کمیسیون نظارت و حمل و نقل و...

 1. رئیس و عضوهیئت  بازرسی انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ماکو شوط پلدشت و عضو هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بخش پلدشت و رئیس هیئت بازرسی دردوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پلدشت
 2. معاون فنی و اجرائی شهرستانهای شوط ماکو- پلدشت در امر جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها (یارانه ها)
 3. عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و هیئت رئیسه مجمع امور صنفی و انتخابات نظام دامپزشکی ماکو و همچنین عضو انجمن نظارت بر انتخابات شورای اجرائی جمعیت هلال احمر ماکو
 4. نماینده استانداری در کمسیون تقویم و ارزیابی اراضی پلدشت
 5. عضویت در شورای حل اختلاف شوط
 6. تدریس قوانین و مقررات انظباطی و حقوق اساسی به کارکنان جدیدالاستخدام نهاد ها و ادارات شهرستان های پلدشت و ماکو