معرفی معاون برنامه ریزی

یاسر محمد زاده           معاون برنامه ریزی و امور عمرانی

 

 

سوابق علمی

 • کارشناس مهندسی عمران گرایش راه و ساختمان
 • کارشناس ارشد مهنسی شهرسازی گرایش طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

سوابق اجرایی:

 • کارشناس امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری پلدشت
 • دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران پلدشت
 • دبیر شورای هماهنگی ترافیک پلدشت
 • نماینده وزارت کشور در کمسیون ماده صد شهرداری پلدشت
 • نماینده استانداری در هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری پلدشت
 • بازرس سلامت اداری پلدشت
 • بازرس حقوق شهروندی و عفاف و حجاب پلدشت
 • بازرس ستاد صیانت استان
 • نماینده فرمانداری در کمسیون ماده 99
 • نماینده استانداری در کمسیون تقویم و ارزیابی اراضی پلدشت
 • بخشدار مرکزی پلدشت 1393-1397