کلیه املاک روستایی بصورت رایگان در مقابل حوادث طبیعی بیمه شده اند

چهارمین جلسه شورای همانگی مدیریت بحران شهرستان به ریاست محمدزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی وباحضور اعضا تشکیل یافت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار در این جلسه با اشاره به اینکه مدیریت بحران شامل چهارمرحله،پیشگیری،آمادگی، مقابله و بازسازی وبازتوانی می باشد.محمدزاده سپس بر ضرورت و اهمیت پیشگیری و امادگی برای مقابله با حوادث طبیعی تاکید نمود واز کلیه اعضا شورای هماهنگی مدیریت بحران خواست تا با اتخاذ تمهیدات و تلاش لازم اقدامات جدی در راستای کاهش اثرات زیانبار حوادث و بلایای طبیعی معمول دارند. وی سپس با اشاره به موقعیت جغرافیای شهرستان و قرارگیری درپایین دست شهرستان های همجوار مهم ترین تهدید طبیعی شهرستان را سیل دانست و اظهار داشت کلیه دستگاههای اجرایی باید در زمینه پیشگیری ازاثرات مخرب سیل اقدام نمایند. محمدزاده در ادامه بر ضرورت مقاوم سازی مساکن روستایی تاکید کرد وبیان نمود:حسب عنایات خاصه استاندارآذربایجان غربی در حال حاضر کلیه املاک روستایی بصورت رایگان در مقابل حوادث طبیعی بیمه شده اند. در پایان براساس دستور کار جلسه هریک از اعضا شورای هماهنگی مدیریت بحران گزارشی کار خود را ارائه نمودند.