بیش از380 موقوفه و 193رقبه ،شهرستان در اداره کل اقاف و امور خیریه استان ثبت شده است

سرپرست فرمانداری بر لزوم استقرار اداره اقاف و امور خیریه در شهرستان تاکیدکرد، و گفت:نبود اداره اوقاف وامورخیریه در شهرستان موجب مشکلات برای مردم در بحث ثبت موقوفات وساماندهی امور خیریه شده است.

دیدار مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری، مدیر کل اقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی به همراه معاونین و کارشناسان اداره کل صبح امروز با سرپرست فرمانداری در محل دفتر فرماندار دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری،صفری در این دیدار گفت:سفارش زیادی در مورد وقف در اسلام شده است.پس باید از تمامی ظرفیت ها برای تبلیغ وقف در جامعه به خصوص توسط روحانیون استفاده نمائیم. وی سپس اشاره کرد،با ترویج فرهنگ وقف واحیای این سنت می توان خیلی از مشکلات و نیاز های جامعه رامرتفع نمود. سرپرست فرمانداری سپس بر لزوم استقرار اداره اقاف و امور خیریه در شهرستان تاکید کرد، و گفت:نبود اداره اوقاف وامورخیریه در شهرستان موجب مشکلات برای مردم در بحث ثبت موقوفات وساماندهی امور خیریه شده است. جوانبخت مدیر کل اوقاف و امور خیریه نیز در این دیدار عنوان کرد:تاکنون باعنایت مردم نوع دوست و خیر اندیش شهرستان بیش از380 موقوفه و 193رقبه در اداره کل اقاف و امور خیریه استان ثبت شده است.