باحضور سرپرست فرمانداری پلدشت

مهران صفری سرپرست فرمانداری پلدشت درجلسه برسی مسائل ومشکلات اصناف شهرستان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت ،باحضور سرپرست فرمانداری پلدشت مسائل ومشکلات اصناف شهرستان مورد برسی قرار گرفت مهران صفری سرپرست فرمانداری پلدشت درجلسه برسی مسائل ومشکلات اصناف شهرستان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.با اشاره به اینکه ورود اتباع آذری از طریق گمرگ به این شهرستان میتواند فرصتی مناسب برای صادرات کالاهای داخلی باشد.البته این امرنبایدبرای کالاهای اساسی مورد نیاز داخلی مردم شهر مشکلی ایجاد نماید. صفری درادامه گفت:برای کاهش مشکلات موجود برنامه ریزی دقیق جهت جذب سرمایه لازم وضروری است. سرپرست فرمانداری پلدشت در پایان،بازرسی مستمر ومداوم از واحدهای صنفی،برخور قانونی بامتخلفان صنفی وساماندهی تاکسی های شهری و بین شهری مقابل پاپانه مرزی این شهرستان را خواستار شد.