ضرورت احداث کشتارگاه صنعتی در منطقه آزاد ماکو

جلسه کمیته هماهنگی امورکشتارگاه شهرستان به ریاست سرپرست فرمانداری تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری :مهران صفری در این جلسه بر ضرورت احداث کشتار گاه صنعتی در منطقه آزاد ماکو جهت ذبح و بسته بندی بهداشتی گوشت قرمز و صادرات آن تاکید کرد،وگفت:بایددراین خصوص از ظرفیت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار استفاده نمائیم. وی در ادامه افزود:اشکالات کشتارگاه فعلی از لحاظ بهداشتی باید مرتفع شود.زیرا سلامت مردم اهمیت بالایی در برنامه های دولت دارد.