سرپرست فرمانداری پلدشت
متولیان نظارت بر عرصه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی هرگونه ساخت و ساز خارج از چهارچوب قانونی را شناسایی و نسبت به اعمال قانون اقدام جدی معمول نمایند
جلسه پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهرستان به ریاست سرپرست فرمانداری پلدشت برگزار شد.
  • یکشنبه 3 مرداد 1400 ساعت 09:14