درحال حاضر ۳۱ هزار متر مربع از معابر روستایی این شهرستان عملیات آسفالت ریزی انجام می گیرد

جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان پلدشت در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، محمدزاده معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرماندار پلدشت در این جلسه گفت: در حال حاضر ۳۱ هزار متر مربع از معابر روستایی این شهرستان عملیات آسفالت ریزی انجام می گیرد که برای اجرای آن در مجموع یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه خواهد شد، که با اتمام این عملیات شاهد بهبود وضعیت عبور ومروردر این روستاها خواهیم بود. جلفایی رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای نیز در این جلسه از ایجاد توقفگاه ها در محور پلدشت، یولاگلدی تا ۲ ماه آینده خبر داد و گفت: عملیات لکه گیری و بهسازی محور ارتباطی شهرک ارس تا سه راهی سدارس درحال اجرا می باشد.