بازدید فرماندار شهرستان پلدشت از آخرین وضعیت لایروبی نهر قره سو

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، حسب پیگیری های فرماندار شهرستان یک دستگاه بیل بازو بلند از طریق منابع آب شهرستان با همکاری و نظارت نمایندگان قرای 15 گانه حدوداً 3 کیلومتر از انهار سنتی قرای 5 گانه را در مدت 13 روز و همچنین 10 کیلومتر از نهر سنتی قره سو را در مدت 53 روز بعد از گذشت بیش از 15 سال از آخرین لایروبی اقدام کرده و هم اکنون در طی سه روز اخیر برای اولین بار نسبت به لایروبی سرچشمه های قره سو در حوالی روستای خلج کرد اقدام نموده است. با این اقدام مقدار آب استحصالی جهت تامین آب کشاورزان قرای 15 گانه افزایش چشمگیری یافته است.