بازدید فرماندار از مجتمع آبرسانی شهرک ارس

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری، در این بازدید صفری بر ضرورت اصلاح و بهسازی سیستم آب رسانی و بهبود کیفیت آب شرب این مجتمع تاکید و از دست اندرکاران ذی ربط خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری و عملیاتی نمایند.