هدف از مصوبات شورای پدافند غیر عامل کاهش آسیب پذیری در مقابل تهاجم دشمن می باشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صادق حبیب زاده در این جلسه گفت: با توجه به اینکه ۸ الی ۱۴ آبان ماه بعنوان هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده است، بر این اساس تاکید کرد دستگاه های اجرایی شهرستان برنامه های که برای پدافند غیر عامل سال جاری تدارک دیده اند و متعاقب انجام گزارش اقدامات خود را پس از پایان این هفته با جزئیات کامل به فرمانداری ارسال نمایند. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط حاکم بر جامع و تحریم های یکجانبه و ضالمانه غرب علیه ملت و کشور ایران اشاره کرد و افزود: خوشبختانه اجماع در کشور بر این است که در مقابل این زیاده خواهی ها باید مقاومت کرد و یکی از مصادیق مقاومت در مقابل تحریم ها موضوع شورای پدافند غیر عامل هم می تواند باشد چرا که هدف از مصوبات این شورا کاهش آسیب پذیری و ریسک در مقابل تهاجم دشمن می باشد. در پایان این جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.