تمامی دستگاه های متولی ترافیک و عبور و مرور می بایست وظایف محوله خود را به نحو احسن و مطلوب انجام دهند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مهران صفری فرماندار پلدشت در این جلسه گفت: با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس قرار گرفته ایم دستگاه های اجرایی و متولیان ذی ربط به قید فوریت تمهیدات مورد نیاز در راستای بهبود روند عبور و مرور و ترافیک به ویژه در معابر و مسیر های منتهی به مدارس و محورهای مواصلاتی اتخاذ نمایند. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از معضلات اساسی عبور و مرور عابرین پیاده در سطح شهر پلدشت انسداد معابر عمومی می باشد؛ لذا پیرو تاکیدات قبلی شهرداری و شورای اسلامی شهر پلدشت تدابیر و اقدامات جدی در این خصوص معمول نمایند. رئیس شورای هماهنگی ترافیک شهرستان همچنین تاکید کرد: تمامی دستگاه های متولی ترافیک و عبور و مرور می بایست وظایف محوله خود را به نحو احسن و مطلوب انجام دهند.