دستگاه های اجرایی جهت جذب سرمایه گذار و معرفی جاذبه های طبیعی و گردشگری و پتانسیل های شهرستان با جدیت وارد عمل شوند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری در این جلسه گفت:می توانیم با فعال کردن بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت خیرین در راستای ساماندهی ،اشتغال پایدار،ایجاد درآمد ونشاط بین جوانان گام های موثری برداریم. وی افزود:اشتغال جوانان با شعار عملی نمی شود وباید تمام امکانات و ظرفیت های شهرستان را بکار گیریم تا بتوانیم مشکل بیکاری جوانان راحل کنیم. سرپرست فرمانداری اظهار داشت:اعضای گارگروه به عنوان سفیران توسعه شهرستان می باشند و سپس تاکید کرد دستگاه های اجرایی جهت جذب سرمایه گذار و معرفی جاذبه های طبیعی و گردشگری و پتانسیل های شهرستان با جدیت وارد عمل شوند.