بازدید محمدزاده معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری ازانبارمیوه شب عید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جمالی مدیر تعاون روستایی به عنوان مباشر توزیع دراین بازدید بیان کرد: برای تنظیم بازار میوه شب عید در شهرستان پلدشت 25 تن پرتقال با قیمت مصوب 4هزار تومان و20 تن سیب با قیمت مصوب 6 هزار تومان از امروز توزیع خواهد شد. وی در ادامه اظهار داشت میوه های قید شده در3 مرکز1- فروشگاه شرکت تعاونی واقع در خیابان سرباز2- میدان امام حسین(ع) روبه روی بانک کشاورزی 3- روبه روی مسجد جامع شهر پلدشت به همشهریان عزیز عرضه خواهد شد. در خاتمه محمدزاده معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری ضمن تاکید بر اعمال نظارت بر توزیع بهینه میوه های شب عید بیان داشت: هیچگونه محدودیتی به لحاظ تامین میوه های تنظیم بازار وجود ندارد.