در جریان دیدار مدیر کل امور عشایری با سرپرست فرمانداری

بر رفع مشکلات جامعه عشایری شهرستان تاکیدشد

بر رفع مشکلات جامعه عشایری شهرستان تاکیدشد
صفری در این دیدار گفت:با توجه به وضعیت جغرافیایی این منطقه و سکونت بیش از 2200 خانوار عشایری در سطح شهرستان ، بر توجه جدی اداره کل امور عشایری بر رفع مشکلات جامعه عشایری شهرستان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ظهر امروز مدیر کل امور عشایری با صفری سرپرست فرمانداری دیدار کرد. صفری در این دیدار گفت:با توجه به وضعیت جغرافیایی این منطقه و سکونت بیش از 2200 خانوار عشایری در سطح شهرستان ، بر توجه جدی اداره کل امور عشایری بر رفع مشکلات جامعه عشایری شهرستان تاکید کرد. مدیر کل امور عشایری در این دیدار عنوان کرد:25 درصد از مواد پروتئینی و دامی استان را عشایر آذربایجان غربی تامین می کنند.وی خاطرنشان کرد،تولیدات عشایری استان در سال جاری بیش از 320 هزار تن می باشد. زینالزاده در ادامه افزود:در سال جاری 7 میلیارد تومان به طرح های عمرانی عشایری استان اختصاص یافته که با این مبلغ حدود 270 پروژه در سطح استان اجرا شده است.