آلبوم تصویری// حضور پرشور مردم فهیم و انقلابی پلدشت در راهپیمایی خودرویی و موتوری خانوادگی یوم الله بهمن / جشن ملی 1400