بازنگری نقشه های طرح هادی در 14 روستای شهرستان با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان در حال اجرا می باشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،صفری در این دیدار گفت:با توجه به اینکه شاخص های این شهرستان در بخش اجرای طرح هادی پایین می باشد لذالازم است بنیاد مسکن با تمام توان نسبت به اصالتی که دارد پای کار بیاید. وی در ادامه عنوان نمود:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اجرای طرح هادی در روستاها وایجاد مساکن امن وپرداخت تسهیلات کم بهره می تواند محیط مناسب و در شان روستائیان عزیز فراهم نماید. صفری اظهار داشت بازنگری نقشه های طرح هادی در 14روستای شهرستان پلدشت با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان در حال اجرا می باشد.که با اهتمام جدی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مشارکت سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو11 روستای باقیمانده که نیازمند بازنگری می باشند طی دو سال آتی عملیاتی شود. بدلی نیز در این دیدار گفت تاکنون در شهرستان پلدشت 2241 مسکن سند دار شده اند.مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سپس بیان کرد:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آماده تحویل قیر رایگان جهت آسفالت معابر روستای می باشد.وی همچنین اهم اقدامات انجام یافته توسط بنیاد مسکن را در حوزه شهرستان پلدشت تشریح نمود.