همزمان با سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، پارکینگ عمومی شهرداری پلدشت افتتاح شد

با حضور فرماندار شهرستان، امام جمعه، شهردار پلدشت، رییس شورای شهر‌ و جمعی از مسئولین شهرستان، پارکینگ شهرداری پلدشت واقع در میدان منطقه آزاد افتتاح و به بهره برداری رسید.

اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت: این محل با پیگیری فرمانداری شهرستان و با همکاری شهرداری پلدشت، شورای شهر و اعضای شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و در راستای ایجاد امنیت روانی رانندگان تریلر که در سطح شهر پارک میکردند و همچنین مسافرانی که قصد عزیمت به جمهوری خود مختار نخجوان و نیز روانسازی بار ترافیکی شهر پلدشت احداث گردید و امروز شاهد افتتاح و بهره برداری از آن هستیم.

حسن زاده شهردار پلدشت نیز ابتدای آیین افتتاح این پارکینگ ضمن تقدیر و تشکر از فرماندار پلدشت، گفت: این پارکینگ در زمینی به مساحت نزدیک به 2 هکتار و با ظرفیت پارک 100 تریلر با اعتبار 800 میلیون تومان که از محل اعتبارات داخلی شهرداری پلدشت تامین شده است احداث گردیده است.