دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

گزارش تصویری

                             آپلود عکس

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه حبیب زاده سرپرست فرمانداری شهرستان پلدشت و رئیس شورای تأمین و اعضای شورای تامین شهرستان از پایانه مرزی پلدشت

 

                            آپلود عکس

دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه حبیب زاده سرپرست فرمانداری و رئیس شورای تامین شهرستان و اعضای شورای تامین شهرستان از گروهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهرستان پلدشت

 

                            آپلود عکس

دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه حبیب زاده سرپرست فرمانداری و رئیس شورای تامین شهرستان و اعضای شورای تامین شهرستان از یگان نیروی واکنش سریع ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهرستان پلدشت

 

                             آپلود عکس

 

تقدیم مسائل و مشکلات محورهای ارتباطی پلدشت به صورت کتبی به اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

 

                              آپلود عکس

 

بدرقه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توسط حبیب زاده سرپرست فرمانداری و اعضای محترم شورای تامین شهرستان در میله ۲۰ مرزی "پل آهنی " (آغاز حوزه استحفاظی آذربایجان شرقی در شهرستان جلفا)