رییس منابع طبیعی و آبخیز داری

رتبه نخست شهرستان پلدشت در حفاظت از مراتع بین شهرستانهای استان

رتبه نخست شهرستان پلدشت در حفاظت از مراتع بین شهرستانهای استان
مرادخانی گفت:سطح مراتع شهرستان پلدشت 120 هزار هکتار بوده که تفاهم نامه پروژه های حفاظت مشارکتی در سطحی بالغ بر 100 هزار هکتار از مراتع شهرستان با مجریان طرحهای مرتعداری و نماینده بهره برداران انعقاد گردیده است که از این نظر رتبه نخست را در بین شهرستان های استان کسب کرده است.

مرادخانی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پلدشت، درجریان گفتگو با روابط عمومی فرمانداری گفت:از آنجایی که تعامل و دوستی با طبیعت می تواند به نفع مردم باشد و رابطه دوسویه بین محیط زیست و بهره بردار امری اجتناب ناپذیر است، انسانها بویژه همسایگان طبیعت نقشی مهم در حفظ این ثروت باارزش طبیعی دارند. وی در ادامه افزود: یکی از راهکارهای پیشگیری، کنترل و مقابله با پدیده خشکسالی و نابودی مرتع و جنگلها بحث ورود و ذینفع کردن اهالی و مردم با نگرش اقتصادی کردن طرحهای حفاظتی است. مرادخانی گفت:سطح مراتع شهرستان پلدشت 120 هزار هکتار بوده که تفاهم نامه پروژه های حفاظت مشارکتی در سطحی بالغ بر 100 هزار هکتار از مراتع شهرستان با مجریان طرحهای مرتعداری و نماینده بهره برداران انعقاد گردیده است که از این نظر رتبه نخست را در بین شهرستان های استان کسب کرده است. رییس اداره منابع طبیعی وآبخیز داری اظهار داشت:از مهمترین اقدامات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در این طرح می توان به شناسایی و معرفی گونه های سازگار و قابل کشت در محدوده طرح، آموزش مجری به منظور ارتقا توان فکری، شناسایی آفات و امراض گیاهی و معرفی مجری جهت استفاده از تسهیلات بانکی و بیمه در صورت لزوم اشاره کرد. وی گفت:مهمترین اهداف این طرح عبارتند از: پیشگیری و کنترل عوامل تهدید و تخریب منابع طبیعی، کاشت و مراقبت ازکمربند سبز حائل بین مستثنیات و اراضی ملی، اجرای اقدامات گیاه پزشکی در محدوده طرح، پیشگیری ازحریق و اطفاء حریق در محدوده طرح و همکاری در بازسازی و مرمت پروژه های حفاظتی.