دستگاه های متولی نسبت به شناسایی و شناساندن ظرفیت های موجود در شهرستان اقدام نمایند

نخستین جلسه کارگروه میراث‌ ناملموس شهرستان پلدشت با دستور کار اقدامات پاسدارانه دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و نهادها به ریاست معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی فرماندار در سالن جلسات فرمانداری پلدشت برگزار شد.

در این جلسه اسدزاده ضمن اشاره به آیین نامه پاسداری از میراث ناملموس شهرها و روستاها گفت؛ حفظ و پاسداری از میراث ناملموس شهرها و روستاها جزو وظایف اصلی متولیان مربوطه بوده و بخشداری ها با استفاده از ظرفیت دهیاری های تابعه نسبت به شناسایی و شناساندن ظرفیت های موجود حوزه استحفاظی شهرستان با هدایت اداره میراث فرهنگی اقدام نمایند.

خرابلو رییس میراث فرهنگی ماکو و پلدشت اضافه کرد: رشته صنایع‌دستی حصیربافی عشق‌آباد پلدشت در سال 1390 با شماره 383 در فهرست مواریث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت ملی رسیده است که دستگاه‌های دولتی هر کدام می‌توانند به نوبه خود در حفظ، تقویت و معرفی آن با تصمیمات و برنامه های حمایتی نقش ایفا کنند.