با پیگیری های صورت پذیرفته پمپ قنبرکندی تعمیر و به مدار خدمات رسانی اضافه شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، محمد اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت دیشب با حضور در محل پمپاژ قنبر کندی ازفرایند راه اندازی پمپ تعمیر شده آراز 2 بازدید و از زحمات اکیپ راه اندازی پمپ های تعمیر شده تقدیر و تشکر کردند.

فرماندار شهرستان پلدشت درحاشیه این بازدید بررفع سریع نواقصات پمپ های دیگر تاکید کرد و گفت: با پیگیری های صورت پذیرفته از طریق این فرمانداری ازدستگاه های ذی ربط یکی از پمپ های قنبرکندی تعمیر و به مدار خدمات رسانی اضافه شد.

وی در پایان افزود: با تعمیر و راه اندازی این پمپ 1300 هکتار از اراضی پمپاژ قنبرکندی شهرستان پلدشت آبیاری خواهد شد.