معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار

بر رعایت اصول و موازین فنی در طرح های ترافیکی تاکید نمود

بر رعایت اصول و موازین فنی  در طرح های ترافیکی تاکید نمود
چهارمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار تشکیل یافت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،محمدزاده در این جلسه ضمن تاکید بر اجرای دقیق مصوبات توسط اعضا اظهارداشت :هریک از متولیان ذیربط در جلسات آتی گزارش اقدامات انجام یافته پیرامون اجرای مصوبات ارائه خواهند داد. وی در ادامه اهم مسائل،مشکلات ترافیکی ومحورهای مواصلاتی شهرستان اشاره نمود وبیان داشت:ادارات راهداری و حمل نقل جاده ای و شهرداری ها ودهیاری ها باید توجه جدی به مقوله ساماندهی محورهای مواصلاتی ومعابر شهری و روستایی داشته باشند و با توجه به اینکه سالم سازی معابر از جمله خط کشی رفع نقاط تخریب شده و نصب تابلو علائم در نقاط مورد نیازنقش موثری در کاهش تصادفات جاده ای دارد. لذا بر همه دستگاه های اجرایی ذیربط لازم و ضروری است که در این خصوص اتمام جدی داشته باشند. معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری از اعضا شورای ترافیک خواست اصول و موازین فنی را در اجرای طرح های ترافیکی به صورت دقیق و جدی رعایت نمایند.