از توسعه همکاری‌های مشترک گمرکی با ترکیه استقبال می کنیم / پیوندهای فرهنگی با ترکیه را بسترساز توسعه اقتصادی می دانیم / بازگشایی مرزهای جدید برای افزایش مبادلات تجاری ایران و ترکیه بسیار موثر است

محمدصادق معتمدیان در دیدار با رئیس کل گمرکات ترکیه با بیان اینکه پیوندهای فرهنگی با ترکیه را بسترساز توسعه اقتصادی می دانیم افزود: آذربایجان غربی به عنوان تنها استان هم مرز با ترکیه از جایگاه ویژه ای در گسترش تجارت برخوردار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان غربی تصریح کرد: توانمندی های کشاورزی، معدن و پزشکی این استان می تواند موقعیت های خوبی برای استانهای همجوار در کشور ترکیه باشد تا از این ظرفیت ها بهره ببرند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به سیاست خلق فرصت های جدید اقتصادی و نیز تقویت مراودات مرزی به عنوان دو پیشران این استان دز دولت سیزدهم گفت: برای دستیابی به این دو امر مهم راهسازی فعالیتهای گمرکی نقش بسیار موثری دارد و بر این اساس آمادگی داریم تا در یک همکاری مشترک ضمن رفع موانع تجارت، از ظرفیت های جدید همچو بازگشایی مرزهای جدید نیز استفاده نماییم.

معتمدیان به ظرفیت های مرز بازرگان، رازی و سرو اشاره کرد و افزود: هر کدام از سه مرز مهم آذربایجان غربی با ترکیه از قابلیت توسعه ویژه برخوردار هستند و در این راستا ساماندهی پایانه های مرزی، تسهیل امور گمرکی و افزایش ظرفیت فعالیت های مرزی به طور جد پیگیری و اجرا می شود.

رئیس کل گمرکات ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت های گمرکی آذربایجان غربی از توسعه روابط با استان استقبال نمود.