محمد زاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی

تشدید نظارت بربازار و کنترل قیمت ها در سه ماهه پایان سال

تشدید نظارت بربازار و کنترل قیمت ها در سه ماهه پایان سال
جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان به ریاست محمد زاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و با حضور اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،محمد زاده در این جلسه اظهار داشت با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور،نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها لازم و ضروری است. وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی کارگروه اتخاذ تمهیدات لازم پیرامون پیشگیری از افزایش بی رویه و غیر قانونی قیمت ها می باشد مسئولیت اصلی این موضوع را متوجه صنعت، معدن وتجارت و اتاق اصناف دانست و تاکید کرد که گشت های دوره ای و بازدید های مشترک به صورت مستمر انجام و در سه ماهه پایان سال تشدید شود