27درصد مساکن شهرستان مقام سازی شده است و طبق برنامه ریزی هایی که صورت گرفته این درصد باید در سال 1404 به بالای 70 درصد برسد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مهران صفری ظهر امروز در جلسه کارگروه تامین مسکن پلدشت که در فرمانداری شهرستان برگزار شد، گفت: مسکن از الزامات زندگی بشر است که با پیشرفت علم و فن آوری روز به روز دچار تغییرات می شود.وی با اشاره به اینکه 10هزار و 242 واحد مسکونی در شهرستان وجود دارد که 66.5 درصد روستایی و 33.5 درصد شهری است، تصریح کرد: 27درصد مساکن مقام سازی شده است و طبق برنامه ریزی هایی که صورت گرفته این درصد باید در سال 1404 به بالای 70 درصد برسد.وی اظهار کرد: طی چند سال گذشته اعتبارات خوبی پرداخت شده است و 3هزار و 362 واحد در حال بهسازی است که از این میزان 2هزار و 530 واحد پایان کار گرفته است.فرماندار پلدشت افزود: زیباسازی و راحتی فضای شهری و روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید توجه ویژه ای به آن شود.به گفته وی برخی روستاهای شهرستان دارای پتانسل های خوبی هستند ولی از منظر و زیبایی مناسبی برخوردار نیستند که باید به آن توجه ویژه شود.