‍ افزایش ۹۳ درصدی اعتبارات شهرستان نسبت به سال گذشته / 242 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه عمرانی شهرستان پلدشت تصویب شد

سرپرست فرمانداری پلدشت از تصویب مبلغ 242 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 42 طرح عمرانی در این شهرستان برای سال 1400 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت؛ صادق حبیب زاده در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان در سال 1400 با اشاره به اعتبارات مصوب سال  گفت: در ابتدای سال 99 مبلغ 125 میلیارد ریال به پروژه های عمرانی شهرستان پلدشت شده بود که این رقم در سال جدید به 242 میلیارد ریال افزایش یافته که شاهد رشد 93 درصدی اعتبارات مصوب هستیم و این رقم تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت. وی افزود: در میان پروژه های عمرانی شهرستان حوزه بهداشت و درمان بیشترین سهم اعتبار را دارا هست و مابقی پروژه ها نیز در طول سال با تزریق اعتبار تکمیل خواهند شد. سرپرست فرمانداری پلدشت گفت: احداث ساختمان مرکزی شبکه بهداشت، مرکز جامع شهری پلدشت و نازک، ادامه تعریض محور پلدشت _ مرگنلر، احداث زیر ساخت های شهرک صنعتی و همچنین احداث سالن ورزشی در شهر پلدشت عمده پروژه هایی هستندکه بیشتر مدنظر قرار گرفته اند. حبیب زاده با اشاره به تحریم ظالمانه و عدم تحقق درآمدهای دولت، بیماری کرونا و همچنین شرایط نامطلوب اقتصادی افزود: منابع مالی محدود و نیازهای شهرستان زیاد است بر این اساس ادارات شهرستان باید نسبت به پیگیری تخصیص و جذب سهم شهرستان از محل اعتبارات تجمیعی در ادارات کل مطبوعه اهتمام جدی داشته باشند.