بیش از ۱۸۲میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های عمرانی شهرستان پلدشت در سال جاری مصوب شده است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مهران صفری فرماندار پلدشت در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان گفت: امسال۱۸۲ میلیارد و۳۸۸ میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی در این شهرستان مصوب شده است که در مقایسه با سال گذشته ۲۶ درصد افزایش نشان می دهد. وی اظهار داشت: این اعتبارات از چهار محل شامل اعتبار سه درصد نفت و گاز، سرمایه ای استانی، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و ارزش افزوده تخصیص می یابد.البته از سایر منابع و محل ها نیز مانند مناطق محروم، منابع ملی و اعتبارات منطقه آزاد برای پروژه های عمرانی شهرستان در طول سال اعتباراتی منظور خواهد شد.