متولیان نظارت بر عرصه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی هرگونه ساخت و ساز خارج از چهارچوب قانونی را شناسایی و نسبت به اعمال قانون اقدام جدی معمول نمایند

جلسه پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهرستان به ریاست سرپرست فرمانداری پلدشت برگزار شد.

به گزارش روابط عومی فرمانداری پلدشت، حبیب زاده گفت: منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی تمام نسل های کشور، امانتی است که می بایست به آیندگان سپرده شود و هرگونه دست اندازی و استفاده ناصواب از آن مشمول حکم تضییع بیت المال و حق الناس است. وی افزود: متولیان نظارت بر عرصه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و همچنین مراجع صدور پروانه ضمن پایش منظم و دوره ای روند ساخت و سازها، هرگونه ساخت و ساز خارج از چهارچوب قانونی را شناسایی و نسبت به اعمال قانون اقدام جدی معمول نمایند. سرپرست فرمانداری پلدشت اظهار داشت: در همین راستا و به منظور کاهش هزینه اجتماعی و کمتر شدن طول زمان موردنیاز جهت انجام برخورد قانونی با متخلفین، لازم است پایش ها به صورت منظم و با همپوشانی گشت های اعزامی از ارگان های مختلف صورت گیرد؛ به نحوی که مثلاً اکیپ اعزامی هریک از ادارات ضمن پایش و بررسی موارد مربوط به خود، هرگونه مورد قابل ذکر در حوزه سایر ارگان ها را نیز به آن ها اطلاع رسانی کند. در ادامه هریک از اعضا به شرح اقدامات انجام یافته در این زمینه پرداختند.