نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس شهرستان پلدشت

امروز صبح با حضور اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت، طالبی امام جمعه و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان زنگ ایثار و مقاومت، بمناسبت سالروز فتح خرمشهر در محل مدرسه دخترانه زینبیه شهر پلدشت نواخته شد.