دستگاه های اجرایی از تمام ظرفیت های شهرستان در راستای افزایش تولید وبه تبع آن افزایش درآمد مردم اهتمام جدی داشته باشند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری در این جلسه ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن شهادت مظلومانه آیت الله بهشتی و یاران با وفایش، گفت: با توجه به اینکه امسال از سوی مفام معظم رهبری سال " رونق تولید" نامگذاری شده است، لذا دستگاه های اجرایی از تمام ظرفیت های شهرستان در راستای افزایش تولید وبه تبع آن افزایش درآمد مردم اهتمام جدی داشته باشند. وی در ادامه به بحث سرمایه گذاری اشاره کرد وگفت با توجه به تحریم های خصمانه آمریکا و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، باید از اقتصاد تک محصولی خارج شده و در این خصوص اگر بتوانیم سرمایه های مردم را به سمت تولید ببریم می توانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و اقتصاد پویا داشته باشیم .لذا در این راستا دستگاه های اجرایی شهرستان از تمام سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در تمامی بخش های شهرستان حمایت و همراهی لازم را داشته باشند. در پایان این جلسه روسای ادارات مخابرات، برق و شهردار پلدشت گزارشی از عملکرد خود در سال ۹۸ ارائه نمودند.