افتتاح مرکز نیکو کاری دیار محمد امین (ص) در شهرستان پلدشت

             

با حضور محمد اکبرزاده فرماندار شهرستان مرکز نیکوکاری دیار محمد امین( ص) افتتاح شد.

رضایی مدیر کمیته امداد امام خمینی ( ره) پلدشت در آیین افتتاح این مرکز گفت: در شهرستان 12 مرکز نیکوکاری زیر نظر کمیته امداد امام خمینی( ره) پلدشت فعالت می کنند.

وی هدف از ایجاد این مراکز را جمع آوری کمک های مردمی و توزیع آن بین نیازمندان عنوان کرد.