افتتاح یک واحد مسکن ایتام در شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت، با حضور اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت و مسئولین شهرستان یک واحد مسکن ایتام در شهرک ارس از توابع بخش ارس شهرستان افتتاح شد. عسگری رئیس بهزیستی شهرستان در حاشیه این افتتاح گفت: از اول سال جاری تاکنون 2 واحد مسکن ایتام با مشارکت بهزیستی و بنیاد مسکن با اعتبار 280 میلیون تومان احداث در اختیار ایتام شهرستان قرار گرفته است.