لازمست دستگاه های اجرایی متولی نسبت به ارائه امکانات و تسهیلات مناسب در ادارات اقدام نمایند

جلسه شورای ساماندهی سالمندان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداردر محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، اسدزاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارپلدشت در این جلسه با اشاره به قانون ساماندهی و تشکیل شورای ملی سالمندان گفتند: با عنایت به کمبود امکانات ویژه سالمندان در شاخص های سلامتی، اجتماعی و اقتصادی لازمست ادارات متولی ضمن پیش بینی اعتبارات مورد نیاز مربوطه در بوجه های آتی نسبت به ارائه امکانات و تسهیلات مناسب در ادارات و دستگاه های اجرایی اقدام نمایند.