تکریم و معارفه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، طی مراسمی که در سالن اجتماعات فرمانداری ترتیب داده شده بود از خدمات و تلاش های دکتر شیری رئیس قبلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدشت تجلیل، و دکتر رحیم زاده بعنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان این شهرستان معرفی گردید.