بازگشایی مرز تمرچین در استان آذربایجان غربی برای تردد زائران قدم موثری در جهت ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین حسینی بود

دومین جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان پلدشت به ریاست فرماندار پلدشت و با حضور اعضاء در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

محمد اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت در این جلسه ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، بر همکاری تمامی اعضای ستاد در جهت ارائه خدمات به زائران اربعین تاکید نمود.

وی بازگشایی مرز تمرچین در استان آذربایجان غربی را برای تردد زائران یک قدم موثر در جهت ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین عنوان کرد.

در ادامه این جلسه هماهنگی های لازم در راستای اسکان، درمان، ترابری و پذیرای‌ از زائران اربعین حسینی که از مرز پلدشت وارد کشور خواهند شد انجام پذیرفت.