بازدید صفری فرماندار پلدشت از درمانگاه تخصصی شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری فرماندار پلدشت از درمانگاه تخصصی واقع در بیمارستان امام خمینی(ره) پلدشت بازدید و در جریان آخرین مراحل ساخت این درمانگاه قرار گرفت و دستورات لازم جهت تسریع در روند اجرای این پروژه را صادر نمود. وی در ادامه این بازدید بر لزوم استفاده از ظرفیت خیرین سلامت و سمن ها در شهرستان تاکید کرد.