دیدار عبدالرحیمی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو با فرماندار شهرستان پلدشت

اکبرزاده کهریزی در این دیدار و نشست صمیمانه با اشاره به ظرفیت های غنی شهرستان پلدشت نسبت به تکمیل زیرساخت های شهرستان پلدشت تاکید کردند. اکبرزاده کهریزی همچنین خواستار مساعدت مدیرعامل محترم منطقه آزاد برای تکمیل و ساخت طرح ها و پروژه های نیمه تمام شهرستان وهمچنین کمک به تکمیل و ساخت محراب مسجد جامع شهر پلدشت شده و جناب آقای عبدالرحیمی نیز در این خصوص قولهای مساعدت دادند.