بازدید فرماندار از مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی رضازاده

در راستای حمایت از طرح های خدماتی در سطح شهرستان صورت گرفت؛

بازدید فرماندار از مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی رضازاده

اکبرزاده کهریزی از زیرساختها و امکانات مجتمع خدمات رفاهی بین راهی رضا زاده بازدید به عمل آورد و دستورات لازم پیرامون تسهیل در روند تکمیل طرح را صادر نمود.

در حاشیه این بازدید سعید رضازاده سرمایه گذار و مجری طرح مجتمع، گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت 24 هزار متر مربع شامل جایگاه سوخت( پمپ بنزین، CNG، نفتگاز) تیرپارک و قسمت های رفاهی در حال احداث می باشد.