گزرارش تصویری/ حضور پرشکوه مردم شهر پلدشت در راهپیمایی 22بهمن