سرپرست فرمانداری پلدشت

شهرستان پلدشت جزءشهرستان های برتر استان در سرانه ورزشی می باشد

شهرستان پلدشت جزءشهرستان های برتر استان در سرانه ورزشی می باشد
جلسه شورای ورزش همگانی و تفریحی شهرستان پلدشت به ریاست صفری سرپرست فرمانداری پلدشت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صفری در این جلسه بر استفاده از ظرفیت های موجود و طبیعی شهرستان و احیاء ورزشهای بومی و محلی تاکید نمود و گفت :مصادیق ورزش همگانی گسترده بوده و باید برنامه جامع برای آن تدوین و اجرا شود وی در ادامه به ایجاد انگیزه و نشاط و حفظ سلامت مردم تاکید و عنوان نمود غفلت از مسائل اجتماعی می تواند تبعات سوئی برای جامعه بدنبال داشته باشد رییس شورای ورزش همگانی اعلام کرد : شهرستان پلدشت جزءشهرستان های برتر استان در سرانه ورزشی می باشد