باید تجهیزات و امکانات کنترلی در گمرک و مرزها ی شهرستان تقویت شود.

جلسه کمیسیون هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاجاق کالا و ارز شهرستان پلدشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیسیون هماهنگی، نظارت و مبارزه باقاچاق کالا و ارز شهرستان به ریاست صفری فرمانداری پلدشت در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. صفری در این جلسه بر ثبت نام تمامی کالا ها در سامانه پایش اطلاعات اشاره کرد و بر اجرای دقیق دستور العمل ها و مصوبات کمیسیون هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق استان توسط دستگاه های اجرایی تاکید نمود. وی درادامه خواستار کنترل ورود و خروج ارز و کالا از مبادی ورودی گمرک و مرزها شد و افزود: در این راستا باید تجهیزات و امکانات کنترلی در گمرک و مرزها ی شهرستان تقویت شود. در پایان اعضای کمیسیون گزارشی از اقدامات دستگاه مربوطه خود ارائه نمودند.