نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای بومی و محلی در شهرستان برپا خواهد شد

 

جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی های تولید و اشتغال زایی شهرستان با ریاست فرماندار پلدشت تشکیل شد.

محمد اکبرزاده فرماندارشهرستان پلدشت، گفت: با عنایت به نامگذاری سال 1401 به عنوان " تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین" و ضرورت حمایت از کسب کار های کوچک، مشاغل خانگی و تولیدات بومی محلی منطقه و همچنین به جهت جبران صدمات ناشی از شیوع ویروس کرونا و نیز در راستای تقویت بنیه مال سرپرست خانواده، در نظر داریم نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای بومی و محلی را با همکارای دستگاه های اجرایی و برخی ارگان ها در شهرستان برپا کنیم.

وی در ادامه به منظور حمایت از کار آفرینان، کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی بر راه اندازی و مدیریت نمایشگاه تاکید نمود.