معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری

عملیات جابه جایی تیر های برق در هشت روستای شهرستان

عملیات جابه جایی تیر های برق در هشت روستای شهرستان
بازدید معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ازعملیات جابه جایی تیرهای برق روستایی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،محمد زاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری به همراه احمدی مدیریت توزیع برق پلدشت از روند عملیات اجرایی جابه جایی تیر های برق در سطح روستاهای شهرستان بازدید نمود. عملیات جابه جایی تیر های برق که به دلیل ساماندهی معابر نیازمند جابه جایی و اصلاح مسیر داشتند از محل اعتبارات کمیته برنامه ریزی توسط مدیریت توزیع برق شهرستان و با مشارکت دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهادر هشت روستای شهرستان در حال انجام می باشد