افتتاح کانال بتنی غرقابی روستای تپه باشی پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت، افتتاح کانال بتنی غرقابی روستای تپه باشی پلدشت. سلیم زاده مدیر جهاد کشاورزی: این طرح به طول 210 متر در سطح مقطع 60 سانتی متر به عنوان کانال درجه 3 با صرف هزینه ی بالغ بر 311 میلیون تومان طی سال جاری اجرا شده است. وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از هدر رفت آب، مصرف بهینه، سرعت انتقال آب و حل مشکل کشاورزان عنوان کرد.