موتور محرک توسعه و پیشرفت یک کشور آموزش و پرورش آن کشور است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری در این جلسه گفت: نعمات الهی بعد از چند سال خشکسالی شامل حال کشور ما شد که این نوید بخش سال پور ثمر برای کشاورزان است. وی درادامه افزود: سیل یک هشدار و اخطار بود به مسئولین تا در پروژه های عمرانی تمامی مسائل فنی مد نظر گرفته شود تا تلفات جانی و خسارت مالی به حداقل برسد. صفری با بیان اینکه موتور محرک توسعه و پیشرفت یک کشور آموزش و پرورش آن کشور است گفت: بر این اساس آموزش و پرورش باید برنامه ریزی دقیق در راستای ارتقاء شاخص های خود قدم بردارد. رئیس شورای آموزش و پرورش درادامه براستفاده از ظرفیت های خیرین مدرسه ساز، بنیادها وتلاش مضاعف دستگاه ها در جذب اعتبارات برای ترمیم وایجاد فضاهای آموزشی تاکید نمود و خوستار تلاش کلیه عوامل برای تعمیر و تجهیز مدارس گردید. صفری در پایان بر تقویت امکانات نرم افزاری و سیستم های نوین در بحث هوشمند سازی مدارس و تشکیل منظم جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان و بررسی دقیق مشکلات مربوطه تاکید کرد.