صفری فرماندار شهرستان پلدشت بزودی با حضور مسئولان عالی رتبه کشوری و استانی سد کرم آباد آبگیری خواهد شد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری فرماندار شهرستان پلدشت در جریان بازدید از حوزه آبگیر سد کرم آباد پلدشت گفت : عملیات اجرایی سد کرم آباد به اتمام رسیده و بزودی با حضور مسئولان عالی رتبه کشوری و استانی این سد آبگیری خواهد شد فرماندار پلدشت گفت : برای اجرای طرح بزرگ کرم آباد مبلغ 1200 میلیارد تومان اعتبار هرینه شده که با بهره برداری از این طرح بزرگ تحول عظیمی در حوزه کشاورزی و اشتغالزایی منطقه اتفاق خواهد افتاد .