حضور فرماندار شهرستان پلدشت در سامانه 111 (سامد)

 

محمد اکبرزاده کهریزی فرماندار شهرستان پلدشت روز سه شنبه  27 دی 1401 راس ساعت 12:00  الی 13:00  با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن 111 به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز خواهد بود.